ENTRENAMENT METABÒLIC: Una forma eficient de cremar calories

Es tracta d’un entrenament d’alta intensitat per intervals. Es porten a terme exercicis cardiovasculars i de força enfocats a la pèrdua de pes i a la tonificació muscular. Amb l’entrenament metabòlic aconseguiràs cremar calories a dojo! L’objectiu és accelerar el teu metabolisme basal i reduir el percentatge de greix corporal, al mateix temps d’enfortir la teva musculatura.

“Metabòlic” prové de metabolisme. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que es produeixen en el nostre organisme per produir energia. Així doncs, l’entrenament metabòlic tal com el seu nom indica pretén incrementar la tassa metabòlica basal i conseqüentment maximitzar la crema calòrica. El metabolisme basal és la quantitat mínima d’energia que necessita l’organisme per viure. O dit d’altra manera, la quantitat d’energia que una persona crema en forma de calories mentre està en repòs. Incrementar el metabolisme basal significa incrementar el nombre de calories que necessita el nostre organisme per funcionar, és per aquesta raó que té una incidència directa amb la pèrdua de pes corporal.

Basant-nos en aquesta idea, l’entrenament metabòlic està comprès per exercicis “globals” en els quals s’involucren grans grups musculars que demanden una alta quantitat d’energia. Aquests exercicis es porten a terme a alta intensitat, jugant estratègicament amb el nombre de repeticions, la durada i els temps de descans per aconseguir un gran consum calòric, no tan sols durant l’entrenament sinó en les hores posteriors. La clau d’aquest format d’entrenament és entendre que un cop finalitzada la sessió l’organisme ha de recuperar-se de l’esforç a través del que s’anomena Excess Post Exercise Oxygen Consumption (EPOC), el qual pot tenir una durada entre 24 i 36 hores en funció de la intensitat de l’entrenament.

L’efecte EPOC es podria definir com un increment en el consum d’oxigen després de l’exercici per recuperar-se de l’esforç i tornar a l’estat d’homeòstasi o estat de repòs previ a l’entrenament. Fisiològicament, aquest efecte es tradueix en un increment de la respiració i la freqüència cardíaca, augment de l’activitat hormonal, restauració de la temperatura corporal, reparació del teixit muscular, resíntesi dels productes de desfet produïts en l’exercici (lactat) i reoxigenació dels músculs entre d’altres. Tenint en compte que l’organisme gasta unes cinc calories per consumir un litre d’oxigen, i que tots aquests processos citats anteriorment necessiten oxigen per ser efectuats, el consum calòric augmenta notablement durant la recuperació.

 

L’entrenament metabòlic és realment interessant per aquest doble benefici: millora del to muscular gràcies a l’orientació de força dels exercicis i millora del metabolisme basal i perfil lipídic (greix) gràcies a l’efecte post entrenament explicat al passat paràgraf. A part d’aquests dos beneficis principals, en tenim d’altres conseqüents que també són rellevants: increment del consum d’oxigen màxim i de la capacitat cardiorespiratòria (resistència) gràcies a la tipologia i orientació de l’entrenament i millora de l’eficiència cardiometabòlica, traduït en una reducció de la glucosa sanguínia i de la pressió arterial principalment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!