ESTIRAMENTS PER A MILLORAR LA FLEXIBILITAT

El rang de moviment articular o “flexibilitat” és dependent de dos factors:

1.- L’estructura (del múscul, tendons, articulació,…)

2.- La regulació del Sistema Nerviós

L’estructura o longitud de les fibres musculars només la podem escurçar, no es pot estirar ja que no permet deformació ni plàstica ni elàstica.

La regulació del SN sí que podem actuar mitjançant tècniques que ens permetin mantenir calibrats els receptors sensorials musculars.

Si la limitació del ROM ve donada per l’estructura, no hi ha res a fer. Però si el fus (receptor sensorial del múscul) no està ben calibrat és possible que en intentar estirar una certa musculatura, els receptors sensorials de la musculatura antagonista perdin senyal, i al no poder donar un feedback devant, el sistema nerviós no sap si hi ha control en l’articulació o pot ser que aquesta estigui en risc de perdre la seva integritat (lesionar-se). Automàticament, com a mecanisme de defensa, el sistema nerviós envia senyals de contracció a la musculatura que estem intentant estirar.

Si entenem això, veiem que el problema no està en la musculatura que intentem estirar, sinó en aquella que sense adonar-nos estem escurçant i que no és capaç de mantenir la longitud del receptor del fus, el feedback.

Si mantenim forts els nostres músculs en tot el seu rang de moviment i els receptors ben calibrats, gaudirem d’una millor salut articular i una òptima amplitud de moviment.

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!