NO S’HA DE FORÇAR AL COS A ESTAR EN UNA “POSTURA CORRECTA”, ES TRACTE D’ENTRENAR AL COS PERQUÈ PUGUI OPTAR A POSTURES I POSICIONS MÉS ÒPTIMES

La postura que adoptem en el treball o durant la nostra rutina diaria, el temps que aquesta es manté, la força desenvolupada i els moviments poden ser la causa de nombroses lesions múscul esquelètiques.

Existeixen dues vies d’actuació per a minimitzar el risc de lesions múscul esquelètiques..

D’una banda podem efectuar un estudi ergonòmic dels llocs de treball evitant els potencials factors de risc. D’altra banda podem fer un treball de força preventiu, amb l’objectiu de millorar el sistema neuromuscular fent que el nostre cos toleri millor les càrregues adverses.

Mantenir postures durant llargs períodes de temps suposa al sistema múscul esquelètic una gran demanda física. És vital que el nostre cos estigui lliure d’inhibicions per a poder així, optar per postures òptimes i eficients, buscant el mínim desgast.

En molts casos l’adopció de “males” postures és sinònim d’inhibició muscular.  És a dir, el nostre cos a vegades adopta postures poc eficients perquè en postures més eficients no té la musculatura preparada per a donar resposta.

El principal objectiu dels Entrenaments de Jordi Crosas, Training & Health Center és optimitzar el cos del client, alliberar-lo d’inhibicions. El resultat d’un cos sa i degudament compensat es tradueix en una reducció de risc de lesions, augment de la productivitat i major tolerància a les càrregues externes.

Jordi Crosas, Training & Health Center  aconsella que tot estudi ergonòmic ha d’anar acompanyat d’un correcte estudi biomecànic del client  si es volen obtenir els resultats esperats. És bàsic preparar al client perquè pugui exercir el seu treball i/o oci de manera òptima, sense molèsties ni sobrecàrregues

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!