ON FOCALITZAR LA INTENCIÓ EN L’EXECUCIÓ D’UNA SÈRIE

És molt comú focalitzar la intenció en paràmetres externs:

  • mobilitzar la càrrega d’un punt a un altre, amb l’única intenció de completar el recorregut
  • sacrificar l’execució tècnica del gest amb la intenció única de completar una repetició més
  • únic objectiu de completar “x” repeticions per finalitzar la sèrie
  • buscar acceleracions que facilitin completar l’exercici i així poder treure més repeticions o més temps de la sèrie

En tots aquests casos tenim en comú que l’objectiu és extern: la repetició, moure una macuerna, una màquina, etc.

En una sèrie la intenció ha d’estar focalitzada en la musculatura que estem treballant, tenint com a únic propòsit aconseguir fatigar-la al màxim possible.

L’objectiu en l’execució és “perdre” / és quedar-se a mitja repetició, aconseguir que la càrrega externa “ens guanyi” i poder així crear una situació perfecta per projectar la màxima intenció en la contracció i obrir un gran ventall d’adaptacions per al nostre sistema i sortir de la zona de confort.

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!