QUÈ ÉS EL SHORTENING TRAINING?

És un mètode per a entrenar la comunicació entre el cervell i els diferents músculs.

Beneficis sobre la salut corporal:

Optimitza la funció muscular perquè les nostres articulacions siguin més estables.

Disminueix el risc de lesions degudes a desequilibris musculars, millora l’amplitud de moviment i simetries i el desgast articular és menor.

Fonaments del Shortening Training:

1.-priorització de la contracció muscular

Té com a objectiu millorar la capacitat contràctil de la musculatura, especialment d’aquella que és menys eficient realitzant la seva funció.

2.-optimització de l’estimulació cortico espinal

Cerca generar un estímul que obligui cada múscul a escurçar-se contra resistència fins a arribar a posicions de màxim escurçament relatiu per a focalitzar la funció cortico espinal.

3.-regulació propioceptiva

Durant la contracció muscular el fus (receptor sensorial) provoca un arc reflecteixo que ajuda a la pròpia contracció i regula el to d’altres fibres antagonistes.

Si el fus muscular no rep “feedback” / informació, el sistema nerviós limita el rang de moviment per a evitar la possibilitat de lesió per falta de control.

Si estirem passivament (estirament mecànic) un múscul, els antagonistes reben senyals inhibitoris perdent capacitat de contracció.

És de vital importància mantenir el bucle aferent-eferente per a una òptima salut articular.

4.-focalització muscular per mecano transducció

Les fibres amb millor mecànica dins d’una acció d’escurçament seran les més fàcils de ser estimulades a nivell cortico espinal.

La focalització en les unes o les altres fibres depèn de la relació entre el moviment angular i la deformació longitudinal de cada fibra, a més deformació major focalització.

5.-escurçant-se per a guanyar amplitud de moviment

La falta de mobilitat és un potencial símptoma de falta de força muscular en posicions d’escurçament.

6.-escurçant-se versus estirant-se

De manera activa l’única cosa que podem treballar és l’escurçament i els estiraments són el resultat dels escurçaments.

Els estiraments de manera passiva no milloren el control motor. Intentar estirar una mica de manera passiva sol disminuir la força en els teixits que estan sent escurçats en l’altre costat de l’eix.

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!