TREBALL DE FORÇA PER LA MILLORA TÈCNICA I L’AUGMENT DEL RENDIMENT

El treball de tècnica específica, per exemple tècnica de carrera i el treball de força van estretament lligats, però no hem de treballar-los conjuntament en un mateix exercici.
Per un costat el treball de força te com a objectiu millor la capacitat contràctil del múscul adaptant l’estructura de les fibres musculars i generant adaptacions en el metabolisme. Hem de focalitzar-nos en fatigar el màxim nombre de fibres musculars (reclutament) buscant exercicis amb poca complexitat i amb un bon perfil de força.
La tècnica, el contrari que en el treball de força, busquem la màxima eficiència en el gest, el mínim desgast, així doncs ha de ser treballada sense càrregues afegides.
Un cop aconseguim un bon patró motor (tècnica), a millor capacitat contràctil menor serà l’esforç muscular i més econòmic serà el moviment, augmentat així EL REDNIMENT.

Comparteix l'article a les teves xarxes socials!